Zgodnie z uzyskanymi informacjami, według najnowszych, ale ciągle jeszcze wstępnych szacunków ministerstwa, deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 35 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB.

Deficyt budżetu po grudniu 2008 roku wyniósł 24,6 mld zł wobec planowanych 27,1 mld zł.

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu państwa w 2008 roku będą znane na przełomie lutego i marca.