Agora opublikuje wyniki za IV kw. w czwartek, 19 lutego, przed rozpoczęciem sesji na GPW.

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku oceniają, że spółka poniesie stratę netto, która będzie przede wszystkim efektem czynników jednorazowych.

Analitycy DM Millennium oceniają, że negatywny wpływ na wyniki operacyjne spółki będą miały słabsza złotówka (oznacza wzrost ceny papieru) i wysokie koszty wynagrodzeń.

"Dodatkowo spółka zawiązała rezerwę na program redukcji kosztów (głównie na odprawy) w wysokości 8,5 mln zł oraz dokonała odpisu na wartości Trader.com w wysokości 27,2 mln zł" - przypominają analitycy.

Analitycy z czterech domów maklerskich uwzględnionych w prognozie spodziewają się, że przychody Agory wyniosły w IV kw. 336,7-340,4 mln zł, przy konsensusie na poziomie 339,0 mln zł wobec 352,5 mln zł przed rokiem.

W IV kw. wynik operacyjny (EBIT) spółki może wynieść od minus 11,3 mln zł do 16,0 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 6,5 mln zł wobec 30,7 mln zł przed rokiem. (ISB)

mtd/tom