"Jest to najniższa sprzedaż od listopada 2006 roku, czyli od czasu, gdy Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zaczęła gromadzić dane o nabyciach i umorzeniach funduszy inwestycyjnych" - napisano w raporcie.

Ale też w raporcie napisano, że "na przestrzeni ostatnich 27 miesięcy niższy odpływ odnotowaliśmy jedynie raz - w listopadzie 2006 roku (niespełna -4 mld zł)".

"Tak wyraźny rozdźwięk pomiędzy dynamiką sprzedaży oraz umorzeń doprowadził do istotnego zmniejszenia salda wpłat i umorzeń, które w styczniu wyniosło minus 0,3 mld zł. Gdybyśmy nie brali pod uwagę jednorazowej operacji polegającej na wpłatach dokonanych w końcu 2008 roku do własnego TFI przez Commercial Union, to okazałoby się, że w styczniu mieliśmy najkorzystniejszy ujemny bilans, jaki mogliśmy obserwować od listopada 2007 roku" - napisano w raporcie. Był to moment, w którym w segmencie funduszy zarządzanych przez krajowe TFI umorzenia zaczęły przewyższać wartości nowych wpłat.

Najlepiej w pozyskiwaniu środków od inwestorów radził sobie segment funduszy dłużnych. "Podobnie jak w grudniu zeszłego roku, najkorzystniejszym saldem w styczniu mogły się pochwalić fundusze dłużne, które pozyskały 0,68 mld zł nowych aktywów" - napisano w raporcie.

"Wyraźną przewagę umorzeń nad wpłatami, piętnasty raz z rzędu, odnotowały fundusze mieszane (minus 0,52 mld zł). Największa dysproporcja (minus 0,55 mld zł) wystąpiła natomiast w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych" - głosi raport.

Raport dotyczy wartości środków pozyskanych przez 322 fundusze krajowych TFI.