"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - napisano.

"Wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego jest wyższa od notowanej przed miesiącem, a budownictwa i usług – niższa niż w maju. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego" - dodano.

Poniżej tabela z wartościami wskaźnika oraz jego dekompozycją z ostatnich 12 miesięcy:

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel detaliczny usługi diagnoza prognoza
VI.17 103,2 107,6 107,9 110,5 95,4 102,7 103,7
VII.17 103,0 106,7 108,2 110,1 96,0 100,3 105,2
VIII.17 103,5 107,0 110,1 109,4 96,9 101,7 105,1
IX.17 103,5 107,0 110,8 110,2 96,6 100,4 106,1
X.17 105,3 109,5 112,2 112,4 97,4 102,9 107,4
XI.17 104,9 108,5 113,3 111,7 97,7 101,5 107,9
XII.17 105,9 108,9 115,9 116,1 98,6 101,3 109,9
I.18 112,3 115,5 117,4 111,9 107,3 109,1 115,1
II.18 113,0 116,4 118,2 112,8 107,6 111,4 114,3
III.18 110,1 112,3 117,4 110,8 105,9 106,1 113,6
IV.18 107,9 109,2 117,0 108,7 104,5 102,3 112,6
V.18 109,2 112,7 117,2 107,5 103,4 104,5 113,1
VI.18 109,0 113,4 116,8 108,6 102,0 102,9 114,3

(PAP Biznes)