GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 17,1% w 2017 r.Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Wartość wierzytelności wykupionych przez przedsiębiorstwa zajmujące się faktoringiem w 2017 r. wyniosła 222 490 mln zł i wzrosła o 17,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 14,5% do 190 076 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 35,2%. Faktoring krajowy stanowił 85,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 14,6%" - czytamy w komunikacie.

Z usług faktoringowych w 2017 r. skorzystało 12 424 klientów, o 10,2% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 27,6% prowadziło działalność w zakresie handlu, 25,9% - przemysłu, 11,3% - transportu, a 11,2% - usług.

W 2017 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (55,1%) i faktoring z regresem (37,3%), sporadycznie faktoring odwrotny (odwrócony) (4,7%) i faktoring mieszany (2,9%), podano także w raporcie.

"W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 11,7% do kwoty 76 088 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 87,5%, a faktoring w handlu zagranicznym 12,5%" - czytamy dalej.

Z kolei w grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 20,1% do kwoty 146 402 mln zł, z tego faktoring krajowy to 84,4%, a faktoring w handlu zagranicznym 15,6%, podał także GUS

W grupie 50 zbadanych przez GUS podmiotów prowadzących w 2017 r. działalność faktoringową było 39 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 11 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

(ISBnews)