Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2008 r. złożyło ponad 1,421 mln rolników. Wypłaty z tego tytułu wyniosą ok. 9,3 mld zł.

Płatności obszarowe Agencja wypłaca od 1 grudnia. W pierwszej kolejności pieniądze były przekazywane do rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. Termin zakończenia wypłat, zgodnie z unijnymi przepisami, to 30 czerwca.

Zrealizowane do tej pory płatności obszarowe łącznie z dopłatami z tytułu gospodarowania na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach (tzw. ONW) przekroczyły kwotę ponad 7,15 mld zł.

Wypłaty ONW za ubiegły rok rozpoczęły się w połowie listopada 2008 r., tj. o dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich latach. O takie dopłaty ubiegało się ok. 755 tys. rolników. Dotychczas Agencja przekazała blisko 992 mln zł dla ponad 587 tys. rolników.

ARiMR wpłaca także pieniądze dla producentów buraków cukrowych, pomidorów i owoców miękkich.

O tzw. płatność cukrową, która przysługuje plantatorom dostarczającym buraki do cukrowni, ubiega się około 60 tys. rolników, z czego 48,4 tys. otrzymało już pieniądze. Dotychczas Agencja przekazała z tego tytułu blisko 338 mln zł. Na ten cel przeznaczone jest około 498,2 mln zł.

Ok. 2 tys. rolników stara się o dopłaty do produkcji pomidorów przeznaczonych dla przetwórstwa. Agencja do tej pory wypłaciła 17,9 mln zł dla 1460 rolników. W sumie do producentów pomidorów trafi 22,8 mln zł.

Po raz pierwszy w tym roku wsparcie z Agencji otrzymają producenci owoców miękkich: malin i truskawek przeznaczonych do przetwórstwa. ARiMR przekazała już 20,5 tys. rolnikom ponad 25 mln zł. Limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi ok. 65 mln zł.