Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 222,10 mln zł wobec 193,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 592,30 mln zł wobec 521,62 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 95,2 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 84,6-101,1 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 363,68 mln zł zysku wobec 243,31 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1897,31 mln zł wobec 1554,73 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 405,30 mln zł zysku netto wobec 202,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała też, że jej udział w stracie platformy cyfrowej "n" po uwzględnieniu efektu podatku wyniósł w IV kw. 2008 r. 57,45 mln zł. Z kolei wpływ opcji budowanych po uwzględnieniu efektu podatku wyniósł w tym okresie 21,16 mln zł (wobec 10,46 mln zł rok wcześniej). W efekcie, przy uwzględnieniu tych czynników, skonsolidowany zysk netto TVN wyniósł 166,25 mln zł wobec 146,30 mln zł rok wcześniej.

Spółka medialna TVN miała po audycie 363,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 243,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym w piątek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 631,88 mln zł wobec 482,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1897,31 mln zł wobec 1554,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 405,30 mln zł zysku netto wobec 201,65 mln zł zysku rok wcześniej.