"Nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej netto wzrósł do 30,4% z 29,1% w analogicznym okresie 2007 r." - czytamy w sprawozdaniu. W prezentacji dla inwestorów spółka podała, że w 2009 r., spodziewa się niewielkiego lub zerowego wzrostu całościowego rynku, ale segmenty reklamy telewizyjnej i internetowej będą zachowywać się lepiej, co powinno pozwolić zwiększyć jej zysk. Ze względu na dużą niepewność TVN nie podał jednak prognoz.

"Całodobowy udział wszystkich naszych kanałów w komercyjnej grupie docelowej wzrósł do 23,9% wobec 23,7% w 2007 r." - czytamy dalej. Cena punktu ratingowego GRP w kanale TVN w wzrosła o 22,5%, co jednak zostało skompensowane przez spadek sprzedaży.

Przychody grupy TVN w IV kw. wyniosły 592,30 mln zł, czyli o 13,5% w skali roku. Gotówkowe przychody Onetu z tytułu reklamy wzrosły w tym czasie o 7,1% do 37,08 mln zł. Przychody Mango Media (telezakupy) wzrosły w IV kw. o 58,3% do 13,37 mln zł.

W połowie grudnia grupa uruchomiła nowy kanał telewizyjny TVN Warszawa, a na koniec roku zakończyła działalność TVN Med, który nie osiągnął zakładanego poziomu rentowności.

Spółka medialna TVN miała po audycie 363,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 243,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1897,31 mln zł wobec 1554,73 mln zł rok wcześniej. (ISB)

mtd/tom