W piątek, o 9.20, za jedną akcję Kredyt Banku płacono 4,80 zł.