Od początku roku przewieziono 242.154 tys. ton ładunków ogółem, tj. o 13,1 proc. więcej niż w okresie styczeń–maj 2017 roku.

Wielkość przewozów ładunków transportem kolejowym w maju wyniosła 20.661 tys. ton, tj. o 1,2 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-maj przewieziono 102.787 tys. ton ładunków, tj. o 9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Transportem samochodowym zarobkowym w maju przewieziono 23.643 tys. ton ładunków, tj. o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem, a w okresie styczeń–maj 112.256 tys. ton, tj. odpowiednio o 17,3 proc. więcej.

Transportem rurociągowym w maju przetłoczono 4.581 tys. ton ropy i produktów naftowych o 21,6 proc. więcej niż w maju 2017 roku, a w okresie styczeń-maj 23.455 tys. ton, o 16,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Masa przewozów ładunków transportem morskim w maju wzrosła w skali roku o 7,5 proc. do 704 tys. ton. Od początku roku żeglugą morską przewieziono 3.291 tys. ton ładunków, o 7,3 proc. więcej niż przed rokiem. (PAP Biznes)