"W sytuacji gospodarczej, która uległa osłabieniu na skalę globalną, Grupa Belvédère odnotowała znaczny wzrost sprzedaży i osiągnęła założone cele. Sukces ten jest tym ważniejszy, że Grupa odczuła pod koniec roku skutki postępowania reorganizacyjnego, które wpłynęło negatywnie na jej zdolność do znalezienia kapitału obrotowego niezbędnego do sfinansowania szczytowego okresu sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Grupy Belvedere podała, że w Polsce (z 63,4% sprzedaży w 2008 r.) grupa odnotowała za okres 12 miesięcy sprzedaż w wysokości 752 mln euro, co oznacza wzrost o 19,3%. We Francji (22% sprzedaży) sprzedaż lekko spadła, o 1,1%, a w Stanach Zjednoczonych (4,8% sprzedaży) Grupa Belvédère odnotowała 57 mln euro, co oznacza wzrost o 3,2%.

"Na Litwie i w Bułgarii odnotowano wzrost sprzedaży odpowiednio o 4,6% i 23%. Osiągnięte w tych krajach wyniki stanowią odpowiednio 5,4% i 1,6% łącznej wartości sprzedaży Grupy" - czytamy dalej.

Spółka podała też, że na Ukrainie, drugim pod względem sprzedaży ilościowej rynku wódek na świecie, Grupa Belvédère wprowadziła w 2008 r. wódkę Sobieski, a sprzedaż za 2008 r., osiągnęła poziom 2,9 mln euro w porównaniu z 0,6 mln euro w roku poprzednim.

"Mając świadomość własnego potencjału rozwojowego, nasza Grupa zdecydowała się zintensyfikować działalność marketingową i handlową w Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Plany wprowadzania nowych produktów w tych krajach, wymagające inwestycji na poziomie 11,3 mln euro, wpłyną na wyniki 2008 r., ale stworzą warunki do znacznego wzrostu sprzedaży na tych rynkach w ciągu następnych kilku lat" - zapowiada firma w komunikacie.

Biorąc pod uwagę koszty jednorazowe, Grupa Belvédère oczekuje zysku EBITDA za 2008 r. na poziomie około 30 mln euro.

Już wcześniej firma ostrzegała, że może nie osiągnąć całorocznego celu zakładającego wypracowanie wyniku EBITDA w wysokości 60 mln euro, choć zrealizuje 1,2 mld euro sprzedaży.