TP SA opublikuje wyniki za IV kw. w czwartek, 26 lutego.

Analitycy z sześciu domów maklerskich uwzględnionych w prognozie spodziewają się, że przychody TP SA wyniosły w IV kw. 4525,5-4640,7 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4554,0 mln zł wobec 4650,0 mln zł przed rokiem.

"W związku z kryzysem gospodarczym spółka nie powinna mieć jeszcze problemu z należnościami. Rezerwy z tego tytułu mogą pojawić się w drugim półroczu 2009" - oceniają analitycy DI BRE. Według nich, IV kw. będzie, pod względem pozyskiwania nowych klientów dobry dla PTK Centertel, ale ze względu na obniżenie stawek MTR spadnie dynamika wzrostu jego przychodów.

"W IV kw. kontynuowany będzie szybki spadek przychodów z telefonii stacjonarnej. Zarówno migracja ruchu telekomunikacyjnego do telefonii komórkowej, jak i skutki uwolnienia WLR i BSA będą wciąż intensywnie negatywnie oddziaływać na ten segment, gdzie dynamika spadku może może13% r/r. W segmencie komórkowym z kwartału na kwartał powinniśmy obserwować stopniowy spadek dynamiki wzrostu przychodów w wyniku nasycania się rynku oraz rosnącej konkurencji" - oceniają analitycy DM Millenium

W IV kw. zysk operacyjny (EBIT) spółki może wynieść od 510,1 mln zł do 813,0 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 595,3 mln zł wobec 848,0 mln zł przed rokiem. (ISB)

mtd/maza