Na pytanie, czy w Polsce należy wprowadzić walutę euro, ponad połowa badanych odpowiedziała pozytywnie. Zdecydowanie zamianę złotówki na euro popiera 26 proc. pytanych, zaś jeden pkt proc. więcej wybrał opcję "raczej tak". Zdecydowani przeciwnicy wprowadzenia euro stanowili 16 proc. uczestników sondażu, a 25 proc. było raczej przeciw zmianie waluty. Zdania nie miało sześć proc. pytanych.

Wśród zwolenników wprowadzenia euro 75 proc. opowiada się za zmianą waluty do 2013 r., 13 proc. uważa, że powinno się to stać do 2015 r., zaś 8 proc. chce, aby europejski pieniądz obowiązywał w Polsce po 2015 r.

SMG/KRC wykonał sondaż telefonicznie 23 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1002 dorosłych osób.