Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2009 roku wyniosła 1 634,4 tys. osób. Oznacza to, że była ona wyższa niż w grudniu 2008 r. o 160,6 tys. osób (czyli o 10,9 proc.). W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 179 tys. osób.

"W styczniu 2009 roku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych była większa, zarówno w stosunku do stycznia jak i grudnia 2008 roku. W końcu stycznia br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w grudniu 2008 r., ale mniejszą niż w analogicznym okresie ub. roku" - skomentował GUS.

W styczniu br. liczba bezrobotnych w stosunku do grudnia ub.r. wzrosła we wszystkich województwach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w województwach: lubuskim (wzrost o 15,9 proc.), wielkopolskim (o 14,6 proc.), opolskim (o 13,9 proc.), podlaskim (o 13,2 proc.), pomorskim (o 13,1 proc.) i śląskim (o 12,5 proc.)