Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Silvair Inc. podpisała umowę z amerykańskim producentem komponentów Fulham Co. W jej ramach spółka udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie SilvairLightingFirmware oraz narzędzi i usług towarzyszących, podał Silvair.
"To dla nas kolejna już, bardzo ważna umowa tego typu. Analogiczne porozumienia mamy podpisane już z firmami Murata i McWong. Podobnie jak Fulham są to giganci branży i najwięksi producenci komponentów oświetleniowych na świecie. Wykorzystanie przez nich naszych rozwiązań oznacza w praktyce, że SilvairLightingFirmware zostanie zainstalowany w dużej liczbie urządzeń na całym świecie" – powiedział współzałożyciel i prezes Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.
Fulham to jeden z globalnych dostawców komponentów oświetleniowych. Oferuje m.in. systemy dedykowane dla nieruchomości komercyjnych, szpitali, szkół, czy magazynów. Już w marcu tego roku Fulham prezentował publicznie swoje rozwiązania bazujące na standardzie Bluetooth Mesh i oprogramowaniu Silvair.
"Murata Manufacturing to jeden z największych producentów komponentów elektronicznych. Jego kapitalizacja na giełdzie w Tokio wynosi 37 mld USD a wartość rocznej sprzedaży to ok. 12,4 mld USD. Firma zatrudnia blisko 60 tys. ludzi na całym świecie. McWong International to również jeden z liczących się producentów sprzętu i komponentów oświetleniowych na świecie" - czytamy dalej.
Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej.
"Źródła przychodów spółki będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania SilvairLightingFirmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO)" - czytamy także.
Spółka prowadzi obecnie ofertę publiczną i planuje debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają do 9 lipca a zakładana data debiutu to ok. 30 lipca.
Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). Posiada biuro w Krakowie, w którym pracuje ok. 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty spółki. Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika i Adama Gembalę, którzy pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.
(ISBnews)