Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 10,34 mln zł wobec 9,93 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 28,99 mln zł wobec 27,69 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 77,53 mln zł straty wobec 55,33 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 140,67 mln zł wobec 30,97 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 56,07 mln zł straty netto wobec 47,30 mln zł straty rok wcześniej.