W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 6,4 proc. i wyniosły 872,3 mln zł.

WIG spadł o 0,29 proc. do poziomu 21422,92 pkt, mWIG40 wzrósł o 1,57 proc. i wyniósł 1248,01 pkt, a sWIG80 wzrósł o 1,22 proc. i wyniósł 6092,75 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKO BP (229,7 mln zł), PEKAO (125,4 mln zł), TPSA (98 mln zł), PKN (67,2 mln zł), KGHM (57 mln zł).

Największe wzrosty w notowaniach ciągłych osiągnęły akcje spółek: SWARZĘDZ (20 proc.), TUP (19,6 proc.), ORBIS (15,6 proc.), RAINBOW (14,9 proc.), ABMSOLID (9,9 proc.).

Największe spadki w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: WOLAINFO ( 16,8 proc.), ORCOGROUP (12,3 proc.), WASKO (8,9 proc.), PERMEDIA (8 proc.), BBIZENNFI (7,8 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty spadły o 4,1 proc. i wyniosły 1 mld 486 mln zł.

Na rynku obligacji obroty spadły o 15,8 proc. i wyniosły 6 mln zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 3 spółek, spadł 1, a 3 nie zmienił się. Akcjami 9 firm nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji spadły o 36,6 proc. i wyniosły 220 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 18 spółek, spadł 17, a 21 nie zmienił się. Akcjami 29 firm nie handlowano. Obroty wzrosły o 30,7 proc. i wyniosły 762 tys. zł.