Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 474 mln zł wobec 821 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 4579 mln zł wobec 4650 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 313,5 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 210,2-558 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 2188 mln zł zysku wobec 2273 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 18165,00 mln zł wobec 18244 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 520 mln zł zysku netto wobec 841 mln zł zysku rok wcześniej.