Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 40,15 mln zł wobec 10,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 316,46 mln zł wobec 243,33 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 268,47 mln zł zysku wobec 41,30 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1133,57 mln zł wobec 316,46 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 270,60 mln zł zysku netto wobec 38,01 mln zł zysku rok wcześniej.