W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,1 proc.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 2,3 proc. r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) w maju wzrosła o 7,6 proc. r/r.