Na wynikach finansowych PKN Orlen za rok 2008 zaważyły negatywne zjawiska makroekonomiczne w IV kwartale - spadek cen ropy naftowej przełożył się na ujemną wycenę zapasów.

- Odwrócenie wzrostowego trendu cen ropy spowodowało obniżenie zysku operacyjnego o 2,7 mld zł. W tym jednym kwartale negatywny wpływ przeszacowania zapasów na wynik operacyjny był większy niż pozytywny z siedmiu poprzednich - wyjaśnia Jacek Krawiec, prezes spółki.

Z kolei zmiana kursów walut zwiększyła koszty finansowe o ponad 1,5 mld zł. Jacek Krawiec podkreśla jednak, że wpływ wyceny zapasów oraz różnic kursowych na raportowany wynik są efektami przede wszystkim księgowymi, a nie gotówkowymi.

Analitycy podkreślają, że wynik za IV kwartał (-3,05 mld zł) jest gorszy od konsensusu rynkowego, zakładającego stratę netto na poziomie 2,8 mld zł.

Według Moniki Kalwasińskiej z DM PKO BP zaskoczeniem jest spadek przychodów większy o 2,7 proc. od oczekiwanych 18,5 mld zł.

Gorszy od oczekiwań wynik PKN pokazał również z działalności operacyjnej. Strata przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) koncernu w IV kwartale wyniosła 1,97 mld zł, a rynek spodziewał się 1,57 mld zł. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes spółki ds. finansowych, spodziewa się jednak poprawy już w tym roku. Dodaje przy tym, że wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej PKN Orlen w 2009 roku zostaną ograniczone i wyniosą poniżej 4 mld zł. Według założeń strategii spółki miało to być 5,5 mld zł. Mniejsze były także od zakładanych (4,5 mld zł) nakłady inwestycyjne w 2008 roku - wyniosły 3,9 mld zł.

- Chcemy ograniczyć w tym roku wypływ gotówki z firmy, tak żeby oszczędności wyniosły 1,5 mld zł - tłumaczy Sławomir Jędrzejczyk.

Wśród zadań, które na pewno będą w tym roku realizowane, prezes Krawiec wymienił zakończenie montażu głównych urządzeń dla instalacji HON VII i wytwórni wodoru II w Płocku, wymianę drugiego reaktora instalacji HON w Możejkach oraz kontynuację budowy instalacji PX/PTA.

W minionym roku Orlen zwiększył przerób ropy o 22 proc. Koncern przerobił przy tym 6 gatunków ropy nierosyjskiej (łącznie ok. 600 tys. t). PKN poprawił ponadto wielkość sprzedaży detalicznej i hurtowej, odpowiednio o 13 i 22 proc.