W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w styczniu wyniósł 3,1 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca 0,5 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.

Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.