"Ciekawostką obecnej edycji okazały się oczekiwania przedstawicieli sektora PE dotyczące spadku wycen na rynku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niemal jedna piąta (17%) spodziewa się, że sprzedawcy będą skłonni do obniżenia cen, podczas gdy jeszcze pół roku temu takie nadzieje miało jedynie 8% inwestorów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. 

Przedstawiciele rynku private equity w Europie Środkowej pozostają w optymistycznych nastrojach, ale obecnie są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odsetek inwestorów, którzy oczekują osłabienia sytuacji ekonomicznej wzrósł dwukrotnie. Mimo to, zdecydowana większość - bo 69% funduszy planuje w najbliższych miesiącach skupić się na nowych inwestycjach.

Jak pokazuje raport, 98% przedstawicieli funduszy PE spodziewa się aktywizacji lub braku zmian na rynku. Z kolei 55% badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie więcej kupować niż sprzedawać, podano także.

"Wcześniejsze edycje badania pokazały, że opinie inwestorów związanych z funduszami private equity doskonale odzwierciedlają nastroje panujące na rynku. Bieżąca, 31. edycja badania Deloitte pokazuje, że dobre nastroje odnośnie sytuacji gospodarczej utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. Równocześnie jednak rośnie liczba tych, którzy obawiają się jej osłabienia. Potwierdza to poziom tzw. indeksu optymizmu (CE Private Equity Confidence Index), który spadł do 123 pkt ze 130 na koniec 2017 roku. Niemniej jest on wciąż wyższy niż rok temu (113 pkt)" – czytamy dalej.

Region Europy Środkowej nadal pozostaje obszarem oferującym inwestorom private equity szerokie możliwości inwestycyjne. Wskazują na to duże transakcje zawarte przez nie w ostatnich miesiącach. Na poprawę nastrojów wpływają m.in. dobre warunki gospodarcze w regionie, który w pierwszym kwartale tego roku zanotował wzrost PKB w wysokości 4,5%.

"Liderem jest największy rynek w Europie Środkowej, czyli Polska. W momencie przeprowadzenia aktualnej edycji badania wzrost polskiej gospodarki w 2018 roku przewidywany był na poziomie 4,2%. Jest to nieznacznie mniej niż w roku poprzednim, ale wciąż to jeden z najwyższych wyników w Europie" - powiedział partner w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte, Lider Private Equity w Europie Środkowej Mark Jung, cytowany w komunikacie.