GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. wzrósł m: m do 109,6 w lipcuWarszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 109,6 w lipcu br. wobec 109 w czerwcu i w porównaniu do 102,8 w lipcu ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

"Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego wzrosły w stosunku do odnotowanych w czerwcu, odnosząca się do budownictwa – spadła, a do usług – kształtuje się na zbliżonym poziomie. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego- czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z lipcem ub. r. wzrosły wartości obu składowych, podano także.

W lipcu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 114,7 wobec 113,4 miesiąc wcześniej i wobec 106,3 rok wcześniej.

"W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim i wyższym od odnotowanego w ostatnich czterech miesiącach. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest mniej korzystnie niż w czerwcu. Od dwóch miesięcy zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych. Prognozy produkcji są pozytywne, zbliżone do formułowanych w czerwcu" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 115,7 w lipcu br. wobec 116,4 miesiąc wcześniej i 108,2 rok wcześniej.

"Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, choć niższym niż w ostatnich sześciu miesiącach. Również pozytywne, ale gorsze niż w ostatnich dziewięciu miesiącach są prognozy zatrudnienia. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są najmniej korzystne od stycznia br." - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 109,2 w lipcu br. wobec 108,5 w czerwcu br. i wobec i 110,1 rok wcześniej.

"Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w lipcu br. – nieco wyższym od notowanego w ostatnich trzech miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej optymistyczne od kwietnia br.; prognozy sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny." - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w lipcu 101,8 wobec 102 miesiąc wcześniej i 95,9 rok wcześniej.

"W lipcu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich sześciu miesiącach. Według dyrektorów jednostek oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach są negatywne, zbliżone do zgłaszanych w czerwcu. Mniej korzystne niż w ubiegłym miesiącu są opinie w zakresie popytu na usługi w ostatnich trzech miesiącach. Prognozy popytu są nieco bardziej optymistyczne od przewidywań formułowanych w czerwcu." - czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (104,2 wobec 103), prognostycznych - pozostał bez zmian m/m i wynosi 114,1. W porównaniu z lipcem ub. r. wzrosła wartość obu składowych - prognostycznej do 114,1 a diagnostycznej do 104,2 (rok temu wynosiły one odpowiednio: 105,1 i 100,1).

(ISBnews)