W ujęciu miesięcznym zamówienia w czerwcu wzrosły o 14,9 proc. w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. w poprzednim miesiącu.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w czerwcu 2018 r. w ujęciu rdr wzrosły o 5,8 proc. po wzroście o 4,8 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał również GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w czerwcu o 12,1 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport spadły o 2,5 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wzrosła z kolei o 3,3 proc. rdr przy większym o 2,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 7,3 proc.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w czerwcu 2018 r. wzrosła o 14,6 proc. rdr, a mdm wzrosła o 5,5 proc. - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w czerwcu 2018 r. wzrosła o 11,8 proc. rdr, a mdm wzrosła o 3,7 proc.