Z danych urzędu wynika, że w pierwszym półroczu tego roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowało pięć spółek, natomiast 10 wycofało się, w rezultacie w końcu czerwca tego roku notowane były 473 spółki, w tym 49 zagranicznych.

Łączna wartość obrotów akcjami w pierwszym półroczu wyniosła 108,3 mld zł. To spadek o 25,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. W systemie transakcji sesyjnych obroty zmniejszyły się o 18,6 proc., do 101,7 mld zł, natomiast w systemie transakcji pakietowych spadły o 66,6 proc., do 6,6 mld zł.

Z kolei na rynku NewConnect w pierwszym półroczu 2018 zadebiutowało osiem spółek, a 13 wycofało się. W rezultacie na koniec czerwca br. notowano tam 403 spółki. Kapitalizacja tego rynku na ostatniej czerwcowej sesji ukształtowała się na poziomie 8,7 mld zł (spadek o 15,4 proc. w stosunku do ostatniej sesji w pierwszym półroczu ub. roku).

Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych na NewConnect zmniejszyła się o 22,6 proc. (do 596,9 mln zł), a w systemie transakcji pozasesyjnych spadła o 48,2 proc. (do 41,1 mln zł).