"Niska, wakacyjna płynność sugeruje, że zmienność EUR/PLN w najbliższych tygodniach pozostanie wysoka. Walutom gospodarek wschodzących ciąży ryzyko związane z polityką handlową USA. W naszej ocenie przełoży się to na osłabienie złotego w tym tygodniu - EUR/PLN najprawdopodobniej znów przebije się ponad opór na 4,34. Para prawdopodobnie nie dotrze jednak dalej jak do okolic 4,38" - napisano w tygodniku ING Banku Śląskiego.

"Według naszych szacunków złoty jest niedowartościowany (szacujemy poziom równowagi 4,20-25). W ubiegłym tygodniu korekta EUR/PLN wyhamowała w okolicach 4,30, mimo bardzo dobrych danych z krajowej gospodarki" - dodali.

RYNEK DŁUGU

Według ekonomistów z ING, w ostatnich dniach na krajowym rynku długu wyraźnie widać niską płynność.

"Zmienność w ciągu dnia jest wysoka, ale w skali tygodnia na rynku nie doszło prawie do żadnych zmian" - napisali.

Autorzy raportu spodziewają się w tym tygodniu niewielkiego osłabienia krajowych obligacji na długim końcu i środku krzywej.

"Dane o koniunkturze ze strefy euro (Ifo w środę) powinny wspierać oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce - zakładając, że solidna koniunktura w strefie euro przełoży się na wysoki wzrost PKB i inflacji także w kraju. Z kolei niepewność związana z polityką handlową sugeruje niewielki wzrost ryzyka kredytowego" - napisali.

"Tym niemniej w najbliższych dniach nie widać czynników mogących wywołać większe osłabienie obligacji, szczególnie, że Ministerstwo Finansów istotnie zwiększy podaż na rynku pierwotnym dopiero po wakacjach" - dodali.

wtorek wtorek poniedziałek
15.45 9.35 16.20
EUR/PLN 4,3143 4,3216 4,3286
USD/PLN 3,6863 3,6935 3,697
CHF/PLN 3,7112 3,7192 3,7278
EUR/USD 1,1704 1,17 1,1708
OK0720 1,61 1,61 1,61
DS1023 2,51 2,53 2,52
WS0428 3,15 3,17 3,16