"Najnowsze wyniki badań wskaźnika PMI z lipca zasygnalizowały wolniejszą ogólną poprawę kondycji polskiego sektora przemysłowego na początku drugiej połowy 2018 roku, przy jednoczesnym stabilnym rozwoju" - napisano w komentarzu.

Autorzy badania podają, że zarówno produkcja, jak i liczba nowych zamówień oraz zatrudnienie zarejestrowały słabszy wzrost niż w czerwcu, lecz liczba nowych zleceń oraz zatrudnienie rosły szybciej od długoterminowej średniej.

"Presje wydajnościowe były nadal widoczne, gdyż liczba zaległości nadal rosła, a opóźnienia dostaw wydłużyły się, choć w mniejszym stopniu niż w ubiegłym miesiącu. W międzyczasie dalszy wzrost inflacji kosztowej doprowadził do największych podwyżek cen przez producentów od marca 2011 roku" - napisano. (PAP Biznes)