Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego.

"W związku z publikacją przez GUS ostatecznych danych za 2017 rok zmianie uległy prognozowane przez MPiT wartości obrotów towarowych na 2018 rok. Przyjmując pierwotnie zakładane tempo wzrostu eksportu na poziomie 7 proc., a importu 8,5 proc. oraz aktualnie wyższą bazę odniesienia, szacowane na 2018 rok wartości handlu towarowego kształtują się następująco: eksport: ok. 221,1 mld euro, import: ok. 223,6 mld euro, deficyt: ok. 2,5 mld euro" - napisano.

Według ostatecznych danych GUS, w 2017 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 11,8 proc. (do 206,6 mld euro), a import o 13,9 proc. (do blisko 206,1 mld euro). Tym samym tempo wzrostu zarówno eksportu, jak i importu było o 1,6 pkt. proc. wyższe w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku.

Wcześniej MPiT oczekiwał wzrostu eksportu w 2018 roku o ok. 7 proc., do ok. 218 mld euro, wzrostu importu o ok. 8,5 proc., do ok. 220,5 mld euro oraz przekształcenia nadwyżki w wysokości ok. 0,4 mld euro w deficyt na poziomie ok. 2,5 mld euro.

W I kwartale polski eksport towarów osiągnął 52,5 mld euro, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rdr, a import 53,4 mld euro, co daje wzrost o 6,9 proc. rdr. W rezultacie notowano deficyt w wysokości 0,94 mld euro. (PAP Biznes)