"Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca czerwca 2018 roku objęto już ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat. Od początku tego roku do ponad 2,45 mln rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł" - napisano.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Miały być lepsze niż urzędy pracy. Agencje zatrudnienia okazały się mało skuteczne i drogie