W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2 proc.