Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 137 mld USD, a import 132,2 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,7% i o 22,1%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,5 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 1 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 8,7% r/r i wyniósł 30,1 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 7,2% r/r do 24,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 27,9%, a w imporcie obniżył się o 0,1 pkt proc i stanowił 22,8%. Dodatnie saldo wyniosło 22,1 mld zł (6,4 mld USD, 5,3 mld euro) wobec 19,5 mld zł (4,8 mld USD, 4,5 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - czerwiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Szwecji, Hiszpanii oraz Czech, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii oraz Chin.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,6%, wobec 66,7% w analogicznym okresie ub. r., a w imporcie ogółem - 65,3% (wobec 65,4% w okresie sześciu miesięcy 2017 r.), podał też GUS.


>>> Czytaj też: 5,1 proc. wzrostu PKB w II kw. 2018 roku. GUS podał szybki szacunek