Wstępnie spodziewano się wzrostu o 2,1 proc.

W VI ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,0 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w VII o 1,1 proc., po wzroście w VI o 0,9 proc. i wobec wstępnych szacunków w VII +1,1 proc. (PAP Biznes)