Równo rok temu inflacja w strefie euro wynosiła 1,3 proc. i 1,5 proc. w całej "28".

Najniższy wzrost cen został zarejestrowany w Grecji (0,8 proc.), Danii (0,9 proc.) i Irlandii (1 proc.). Najwyższa inflacja była w Rumunii (4,3 proc), Bułgarii (3,6 proc.) na Węgrzech (3,4 proc) oraz w Estonii (3,3, proc.)

Polska w lipcu tego roku miała jeden z najniższych wskaźników w całej UE. Z inflacją na poziomie 1,4 proc. nasz kraj znalazł się na czwartym miejscu, razem z Cyprem i Finlandią.

Wzrost cen najbardziej napędzały wyższe koszty energii (+0,89 punktu procentowego w strefie euro), usług (+0,64 proc. punktu proc.), żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych (+0,49 punktu proc.), a także nieenergetycznych wyrobów przemysłowych (+0,12 punktu proc.).

W porównaniu z czerwcem roczna inflacja spadła w dziewięciu państwach członkowskich, nie zmieniła się w sześciu i wzrosła w trzynastu.(PAP)