"W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 54,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 10,3 proc. wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,1 proc.), w pierwszym kwartale br. wzrost wyniósł 6,6 proc." - napisano.

GUS podał, że wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 15,2 proc.), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 10,6 proc.) oraz na środki transportu (wzrost o 0,9 proc.).

Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 65,2 proc. z 67,3 proc. przed rokiem.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17.295 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. (PAP Biznes)