Łączna kwota przyznanych limitów wyniosła 451 mln zł. Stanowi to wzrost o 1,5 proc. rdr. (PAP Biznes)