"W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy istotny spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych" - napisano w dokumencie.

"Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,7 proc. w 2018 r. i 0,5 proc. w 2019 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniesie 6,2 proc., by z końcem 2019 r. obniżyć się do poziomu 5,6 proc. wobec 6,6 proc. na koniec 2017 r." - dodano.

W dokumencie napisano ponadto, że w zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 5,7 proc. w 2018 r. oraz 5,6 proc. w 2019 r. (PAP Biznes)