GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł nadal +6,4 pkt w sierpniuWarszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 6,4, tj. takim samym, jak w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,4 (podobnie jak przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 16,1% i 9,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Utrzymują się pozytywne diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Sytuacja fi nansowa oceniana jest nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień są nieznacznie mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w lipcu, mimo to utrzymują się korzystne oczekiwania dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego w lipcu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, podobny do oczekiwanego przed miesiącem, podał Urząd.

"Spośród badanych podmiotów 32,5% (przed rokiem 27,8%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują nieznacznie pozytywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem" - czytamy dalej.

(ISBnews)