Transfery bieżące wyniosły 254,3 mln euro, a kapitałowe 1,712 mld euro.

Poniżej dane o transferach środków UE w 2018 r. (w mln EUR):

I-VII VII
Transfery z UE do Polski 8 482 1 966
- Polityka Spójności 4 8231 1 741
- Wspólna Polityka Rolna 3 417 224
Wpłaty do budżetu UE 2 293 351
Zwroty środków do budżetu UE 15 0,5
Saldo rozliczeń RP-UE 6 174 1 615