"Budżety państwa, krajów związkowych, miast i gmin oraz ubezpieczenia społecznego mogły nadal korzystać z efektów wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz umiarkowania w wydatkach" - zaznaczył w swym komunikacie Destatis dodając, że "z wyników pierwszego półrocza da się tylko w ograniczonym stopniu wyciągać wnioski na temat bilansu całego roku".

Dochody budżetowe zwiększyły się w pierwszym półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku o 36,5 mld euro czyli o 5,0 proc. W przypadku podatków, które stanowią ponad połowę łącznej kwoty dochodów, wzrost wyniósł 5,2 proc.

Wydatki budżetowe były w pierwszym półroczu 2018 roku tylko o 1,2 proc, większe niż rok wcześniej. Jednak wydatki personalne wzrosły o 4,0 proc, co wiąże się z zatrudnieniem w sektorze publicznym dodatkowych osób i podwyżkami płac.

Również w piątek Destatis poinformował, że PKB Niemiec zwiększył się w drugim kwartale br. w porównaniu z drugim kwartałem 2018 roku o 2,0 proc. przy uwzględnieniu poprawek cenowej i kalendarzowej. W porównaniu z kwartałem poprzednim wzrost gospodarczy wyniósł 0,5 proc, przy uwzględnieniu poprawek cenowej, sezonowej i kalendarzowej.

>>> Czytaj też: Węgierski rząd wydaje ponad 2 tys. euro na jednego migranta ubiegającego się o azyl