Dochody JSW ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły w I poł. br. 125 722 mln zł wobec 255 452 mln zł planu na cały rok.

Wydatki opiewały w tym czasie na 112 331 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 281 949 mln zł.