KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r: r do 167,14 mln zł w I półr.Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Zysk netto domów maklerskich wyniósł 167,14 mln zł w I poł. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 103,35 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 176,51 mln zł wobec 136,93 mln zł rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 333,87 mln zł, zaś rok wcześniej było to 392,78 mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I poł. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,18 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 7,1 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 91,8 mld zł i 1,61 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 7 mld zł na koniec I poł. 2018 r. wobec 6,37 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 25,58% na koniec I poł. br. wobec 23,32% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 25,87% wobec 23,44% rok wcześniej.

(ISBnews)