Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 4,5 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes na początku sierpnia spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 9,0 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 5,1 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II kwartał 2018 r. i I kwartał 2018 r.:

II kw. 2018 r. I kw. 2018 r.
Spożycie ogółem 4,8 4,5
spożycie gosp. domowych 4,9 4,8
spożycie publiczne 4,4 3,6
Akumulacja brutto 4,9 21
nakłady brutto na środki trwałe 4,5 8,1
Eksport 6,9 1,1
Import 6,5 3,5
Popyt krajowy 4,8 6,8
Produkt Krajowy Brutto 5,1 5,2
Wartość dodana brutto 5,0 5,2
przemysł 6,2 5,3
budownictwo 20,9 24,4

(PAP Biznes)