Introl miał 4 mln zł zysku netto, 6,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Introl odnotował 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,59 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202 mln zł w I poł. 2018 r wobec 171,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 5,39 mln zł wobec 14,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)