"Obchodząc setną rocznicę niepodległości Litwy, wyrażając zaniepokojenie wyzwaniami w regionie, Europie i na świecie, (...) uwzględniając realizowaną przez Rosję politykę łamiącą prawo międzynarodowe i prawa człowieka na Krymie, Ukrainie i w Gruzji, uznając, iż długoterminowe zobowiązania, a także działania praktyczne skierowane na wzmacnianie sił obrony narodowej są zasadniczym elementem odstraszającym, (...) Litwa zobowiązuje się solidarnie z NATO, Unią Europejską oraz społecznością międzynarodową przyczyniać się do rozstrzygania międzynarodowych wyzwań bezpieczeństwa" - czytamy w preambule porozumienia.

"Porozumienie to wzmocni nasze państwo – zaznaczył premier Litwy Saulius Skvernelis. - Oczywistym jest, że powinniśmy dokonać jakościowego przełomu w naszych siłach zbrojnych, a do tego potrzebne jest zapewnienie ciągłości w finansowaniu i wyraźne kierunki rozwoju".

Podpisany dokument przewiduje kierunki rozdysponowania środków na rozwój infrastruktury wojskowej, podnoszenia prestiżu zawodu wojskowego, przygotowania rezerw czy uodporniania społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe.

Odnotowuje się, że "szczególnej uwagi wymaga wypełnienie luki w systemie obrony powietrznej". Porozumienie wskazuje na potrzebę nabycia zestawów rakietowych średniego i krótkiego zasięgu oraz zintegrowanie ich z ogólnym systemem obrony powietrznej NATO.

W 2022 roku Litwa ma podjąć decyzję w sprawie wprowadzenie poboru powszechnego. Decyzja będzie zależała od tego, czy większa część środków zostanie skierowana na modernizację wojska, czy na przygotowanie rezerw osobowych.

Uwzględniając wzrastające zagrożenie o charakterze hybrydowym, litewski rząd zobowiązuje się do przygotowania i regularnego odnawiania Narodowej Strategii Obrony Demokracji przed Zagrożeniami Hybrydowymi. W realizację tej strategii rząd powinien zaangażować nie tylko instytucje rządowe, ale też organizacje pozarządowe i media.

W celu wzmocnienia i rozwoju demokracji sygnatariusze porozumienia w sprawie założeń polityki obrony kraju zobowiązują się do przestrzegania wartości europejskich, wcielania w życie podstawowych praw człowieka i praw mniejszości narodowych oraz przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych.

Porozumienie podpisali liderzy pięciu partii politycznych, m.in. przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski, który wyraził nadzieję, że ustawa o mniejszościach narodowych na Litwie zostanie uchwalona do 2020 roku. Poprzednia ustawa o mniejszościach narodowych, przyjęta w 1989 roku, wygasła w 2010 roku.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)