MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca rokuWarszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek w październiku wynosi 15,9 mld zł, według stanu na 30 września br., podało Ministerstwo Finansów. Do końca 2018 r. wartość ta ma wynieść 16,4 mld zł.

Płatności zaplanowane na październik obejmują wykupy skarbowych papierów wartościowych (SPW) na kwotę 11,9 mld zł oraz płatności odsetek z tytułu SPW na kwotę 4 mld zł, podano w komunikacie.

"Do wykupu w 2018 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 18,5 mld zł, w tym:

* obligacje hurtowe: 11,9 mld zł,

* obligacje detaliczne: 2,7 mld zł,

* obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 3,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W okresie I-IX 2018 r. sprzedaż obligacji wyniosła 83,1 mld zł wobec 87,5 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bonów nie sprzedawano wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

"W okresie I-IX 2018 r. nastąpił:

* wzrost zadłużenia w obligacjach o 18,1 mld zł wobec wzrostu o 29,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r.,

* brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także.

"Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-IX 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym okresie 2017 r. saldo ujemne: 1,4 mld euro), co wynikało z:

* ujemnego salda obligacji w wysokości 1,9 mld euro (saldo ujemne: 1 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.),

* ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 0,3 mld euro (saldo ujemne: 0,4 mld euro w analogicznym okresie 2017 r.)" - czytamy także w materiale.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec września 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 50,2 mld zł, z czego: w depozytach terminowych 38,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,9 mld zł, podał też resort.

Na koniec września 2018 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 620,6 mld zł wobec 605,7 mld zł na koniec 2017 r.

"Na koniec września 2018 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,4 (4,49 na koniec 2017 r.), a długu ogółem wyniosła 4,97 (5,12 na koniec 2017 r.)" - napisano w komunikacie.

Resort podał też, że w sierpniu 2018 r. udział inwestorów zagranicznych w krajowych SPW spadł o 2,8 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 187,9 mld zł, co stanowiło 29,6% zadłużenia w SPW ogółem (w poprzednim miesiącu: 30%).

(ISBnews)