MF prognozuje w 2018 r. wydatki na poziomie 21,17 mld zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych po sierpniu wyniosły 4,3 mld zł wobec 3,27 mld zł po lipcu. (PAP Biznes)