"Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów banku:

- skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b2 do b3

- ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z b2 do b3

- długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z Ba2(cr) do Ba3(cr)

- długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z Ba3 do B1" - czytamy w komunikacie. 

Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) z negatywnej na pod obserwacją.

Jednocześnie Moody's potwierdził utrzymanie na dotychczasowym poziomie krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr) oraz krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime. 

"W nawiązaniu do powyższego komunikatu agencji bank informuje, że decyzja Moody's o rewizji ratingu banku jest pochodną wyników grupy kapitałowej po I półroczu br., które były silnie zdeterminowane przez jednorazowe odpisy na inwestycje kapitałowe w spółki zależne. Decyzja banku o dokonaniu odpisów była uwarunkowana zewnętrznymi czynnikami rynkowymi i stanowiła odzwierciedlenie konserwatywnej polityki zarządu banku w zakresie kontroli kosztów ryzyka. Warto również podkreślić, iż wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wynik netto Grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom bliski progowi rentowności" - czytamy dalej. 

Bank przypomniał, że jednocześnie w lipcu b.r. objęta została i zarejestrowana emisja akcji serii D o wartości 100 mln zł, do 15 października b.r. przeprowadzona zostanie kolejna emisja, akcji serii E o wartości 100 mln zł. Ponadto, zgodnie z decyzją KNF od lipca br. 

Bank nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, co oznacza obniżenie minimum regulacyjnego o 25 p.b. i tym samym ma pozytywny wpływ na sytuację kapitałową banku, podsumowano. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.