"Myślę, że przy tak wysokim ratingu, który z pewnością będzie doceniony przez inwestorów zagranicznych pojawia się pewna przestrzeń, by zastanowić się nad trochę większym otwarciem (na emisje w walutach obcych - PAP), przy zastrzeżeniu (...) że proporcja długu krajowego do zagranicznego pozostanie zachowana" - powiedziała Czerwińska w sobotę na konferencji prasowej. (PAP Biznes)