"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6 proc. (wobec wzrostu o 7,5 proc. we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,9 proc." - czytamy w komunikacie GUS.

Urząd statystyczny zauważył, że wrześniowy wzrost sprzedaży o 3,6 proc. był najniższym, jaki odnotowano w 2018 r.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była o 0,6 proc. niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem br." - poinformował GUS.

Natomiast w okresie styczeń-wrzesień br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,4 proc. (wobec wzrostu o 7,2 proc. w 2017 r.)

Urząd podał, że wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost we wrześniu 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 8,9 proc. wobec wzrostu o 3,9 proc. przed rokiem) oraz w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 8,2 proc. wobec wzrostu o 3,6 proc. przed rokiem).

"Wyższy niż przeciętny wzrost sprzedaży odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy 'pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach' (o 4,5 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS spadek sprzedaży zanotowały przedsiębiorstwa handlujące samochodowymi, motocyklami, częściami (o 4,3 proc.), jak również żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 0,9 proc.).

"Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ wysoki wzrost wykazały podmioty z grup: 'farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny' (o 9,1 proc.) oraz 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 8,9 proc.)" - poinformował GUS.

Z komunikatu wynika, że licząc w cenach bieżących sprzedaż detaliczna we wrześniu 2018 r. wzrosła o 5,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,4 proc.